İKTİSADİ BÜYÜME

İktisadi büyüme, bir iktisatta zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış olmasıdır ve para yaratımında artış olmasına bağlıdır.


ARZ

Arz, mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır.

İKTİSAT

İktisat, mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına yanıt arayan bir sosyal bilim dalıdır. 


TALEP

Belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan, satın alınmak istenen ve satın alma gücü ile desteklenen mal ve hizmet miktarıdır.


İKTİSAT HABER www.iktisathaber.com

İKTİSAT TERİMLERİ

Ticaret yapın rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir.